Te huur: Jan Stuytstraat 42 2662JB Bergschenhoek

Huurprijs €1.061/Maand
Deze woning is onderdeel van: Jan Stuytstraat
Bezichtiging aanvragen

Beschrijving

IK WIL EEN WONING HUREN, WAT MOET IK DOEN?

De verhuring en inschrijving voor Parklaneverloopt volledig digitaal. Op de projectwebsite www.hureninparklane.nl isalle informatie terug te vinden omtrent huurprijzen, plattegronden etc. en hierkunt u eveneens uw inschrijving starten en voltooien!

U selecteert uw woningvoorkeuren via dewoningzoeker. De woningen van uw voorkeur worden in uw ‘winkelmandje’ geplaatstwaarna u via de button ‘Inschrijven’ rechts bovenaan iedere pagina uwinschrijving kunt starten. U klikt op de button en vanaf dan hoeft u enkel destappen te volgen. Heel gemakkelijk en kunt u even niet verder, gewoon opslaan!Op een ander moment logt u weer in en kan u uw dossier/inschrijving alsnogvoltooien.

WAT ZIJN DE INKOMENSEISEN OM TE HUREN?

Als algemene richtlijn voor de inkomensnormgeldt dat het bruto maandinkomen (exclusief toeslagen, tantièmes envakantiegeld) minimaal 4 keer de kale maandhuur dient te bedragen. Voortweeverdieners geldt het volgende:

  • Het tweede inkomen kan voor de helft worden bijgeteld, maar dient minimaal 1,5 keer de kale maandhuur te bedragen.
  • Het tweede inkomen kan volledig worden bijgeteld, maar dient minimaal 1,5 keer de kale maandhuur te bedragen. Daarbij is tevens een waarborgsom van tenminste 3 keer de maandhuur (kale huurprijs + voorschot servicekosten) vereist.

Extra inkomen uit hoofde van overwerk wordtalleen meegeteld indien dit beroepsmatig is en een structureel onderdeeluitmaakt van het jaarinkomen.

MOGEN OUDERS GARANT STAAN ALS ER NIET KANWORDEN VOLDAAN AAN DE INKOMENSRICHTLIJNEN?

Als u een woning wenst te huren in Parklane,dient u als contractant zelf te voldoen aan de gestelde inkomensvoorwaarden. Erworden geen garantstellingen van derden geaccepteerd.

Kan ik een appartementdelen met een vriend/collega?

Het is helaas niettoegestaan de appartementen te huren met woningdelers. Er wordt enkel verhuurdaan alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen.

TELT EEN UITKERING MEE ALS INKOMEN EN WORDTDEZE MEEGENOMEN IN DE BEREKENING?

Een uitkering wordt als inkomen meegenomen mitshet een uitkering voor langere periode betreft. Denk hierbij aan een WIA ofWajong uitkering.

KAN IK OOK HUREN ALS IK WERK VIA EEN UITZENDBUREAU?

Indien u minimaal beschikt over een fase Aovereenkomst is het mogelijk om in aanmerking te komen.

WANNEER GELDT EEN WAARBORGSOM?

Indien u beschikt over een inkomen uittijdelijk dienstverband, uw inkomen (deels) afkomstig is uit eigen vermogen ofwanneer u zelfstandig ondernemer bent, dient u rekening te houden met eenwaarborgsom ter grootte van 3 tot 6 maal de huurverplichting. Alleinschrijvingen worden hierop individueel beoordeeld.

HOE WORDEN DE WONINGEN TOEGEWEZEN?

Tijdens uw inschrijving geeft u een aantalvoorkeursadressen op. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.Mochten meerdere belangstellenden een voorkeur hebben voor hetzelfde adres, danzal toewijzing plaatsvinden op basis van interne loting. U hebt de mogelijkheidom meerdere voorkeursadressen kenbaar te maken; om uw kansen te vergrotenadviseren wij u hier ook gebruik van te maken.

WAT IS DE MINIMALE HUURTERMIJN?

De huurovereenkomst wordt afgesloten voor eenminimale huurperiode van 25 maanden. Na ommekomst van de 12e maand heeft u welde mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van één kalendermaand.

Kan ik deappartementen bezichtigen?

Omdatdit een nieuwbouwproject betreft, is het niet altijd mogelijk de woningenvooraf te bekijken in verband met de veiligheid op de bouwplaats. Wanneer ditwel mogelijk is, zullen wij een kijkdag organiseren.

WANNEER ZIJN DE WONINGEN KLAAR EN ZOU IK KUNNENVERHUIZEN?

De appartementen worden naar verwachting in hettweede kwartaal van 2019 opgeleverd.Let op! Ditis een prognose. Dit kan bijvoorbeeld wegens weersomstandigheden, aanleverenafbouwmateriaal etc. worden bijgesteld naar voren of verder in tijd.

KAN IK ZELF EEN KEUKEN EN/OF EEN BADKAMERUITKIEZEN?

Nee, alle appartementen worden standaardvoorzien van een moderne Keukenvision keuken. Dekeukens wordenvoorzien van Whirlpool inbouwapparatuur en wordenuitgerust met een combimagnetron, koel-vriescombinatie, afzuigkap, gaskookplaaten vaatwasser.

De badkamer en het toilet worden uitgevoerd metsanitair van Villeroy & Boch uit de collectie Subway 2.0 in de kleur witaangevuld met Grohe Costa kranen. De wanden worden afgewerkt met wit glanzendetegels en de vloeren krijgen antraciet kleurige tegels.

Het toilet wordt voorzien van een wandclosetmet fontein. De badkamers krijgen ieder een wastafel met spiegel en eendouchehoek met Sealskin zijwand en draaideur.

IS DE WONING VOORZIEN VAN EEN (LAMINAAT)VLOER?

De woningen zijn niet voorzien van enige vloerbedekking.

ZIJN ER NAAST DE HUURPRIJS NOG SERVICEKOSTEN?

Daar het een appartementencomplex betreft zijner servicekosten van toepassing. De hoogte van het voorschot servicekostenwordt nog nader bepaald.

Naast deservicekosten dient u zelf de maandelijkse lasten voor gas, water, elektra engemeentelijke gebruikerslasten te betalen. De contracten met de nutsbedrijvendient u zelf af te sluiten.

HOE ZIJN DE WANDENen plafonds AFGEWERKT?

De wanden in de woning worden behangklaaropgeleverd. Deze wanden dienen door de huurder nog behangen en/of gesausd teworden.

De wanden in het toilet worden deels voorzienvan tegelwerk, boven het tegelwerk zijn de wanden voorzien van spuitwerk. Debadkamer wordt voorzien van tegelwerk tot het plafond. De plafonds wordenopgeleverd met spuitwerk.

Wat is deplafondhoogte van de appartementen?

De hoogte van deplafonds is circa 2,60 meter.

HOE IS DE VERWARMING GEREGELD?

De woningen wordenverwarmd door een individuele gasgestookte CV-ketel. De woningen zijn voorzienvan radiatoren, met in de badkamer een handdoekradiator.

De binnentemperatuurwordt geregeld middels een thermostaat in de woonkamer.

HOE IS DE VENTILATIE IN MIJN WONING GEREGELD?

De appartementen worden voorzien van een mechanischventilatiesysteem met de hoofdbediening in de keuken en een tweede bediening inde badkamer.

BESCHIKT IEDERE WONING OVER EENPRIVÉBERGING?

Elk appartement is voorzien van een inpandigebergruimte in de woning zelf, waar ook de wasmachine en eventuele wasdrogergeplaatst kunnen worden.

Tevens heeft iedere woning een (fietsen)bergingin de kelder. Deze hebben een lichtpunt met schakelaar en er is een elektrapuntaanwezig.

Let op! In sommige woningen zit dewasmachine-aansluiting niet in de inpandige berging maar in de badkamer.

KAN IK PARKEREN BIJ PARKLANE?

Voor het gebouw wordt een parkeerterreingerealiseerd met voor iedere woning standaard één parkeerplaats.

ZIJN ERALGEMENE OPLAADPUNTEN VOOR DE AUTO OF ZIJN ER MOGELIJKHEDEN

TOT HETAANBRENGEN VAN INDIVIDUELE LAADPALEN OP DE EIGEN

PARKEERPLAATS?

Nee, er zijn geenalgemene oplaadpunten voor de auto aanwezig en er is vooralsnog geenmogelijkheid om op de parkeerplaats behorende bij het appartement individueeleen laadpaal te plaatsen.

HOE IS DE BUITENRUIMTE AFGEWERKT?

De balustrades van debalkons worden voorzien van een glazen hekwerk met blank glas. Tussen de onderlingebalkons komt er over de volledige diepte een glazen privacy scherm van 1,80 mhoog. De balkons worden verder uitgerust met een aansluitpunt voor verlichting.

IS ER EEN VIDEOFOONINSTALLATIE?

De woningen zijn uitgerust met eenvideofooninstallatie met een deuropener op afstand.

HUREN IS SLIM!

Uweet altijd waar u aan toe bent. Geen onverwachte lasten, geen financiëlerisico’s, geen waardevermindering. Reparaties en groot onderhoud worden gewoongeregeld.

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Beschikbaar
Per direct
Minimale huurperiode
12 maanden
Energielabel
A
Slaapkamers
2
Badkamers
1
Kamers
3
Oppervlakte
90.00 m²
Servicekosten
€ 60.00 p/m

Gegevens verhuurkantoor

MVGM Verhuurkantoor: Rotterdam
Bahialaan 200
3065 WC Rotterdam
 088 - 432 47 00