Te huur: Anne Franklaan 283 1403HP Bussum

Huurprijs €1.120/Maand
Deze woning is onderdeel van: Anne Franklaan 12 t/m 112 eo
Bezichtiging aanvragen

Beschrijving

Complex

Op gunstige locatiegelegen in de wijk Oostereng aan de zuidoostzijde van de Gemeente Bussumgelegen dit project met diverse typen appartementen. De complexen zijn uiterstfraai gesitueerd tegen het natuurgebied de Bussumerheide. Hier is het heerlijkwandelen of maakt u fietstochten over de verschillende natuurgebieden. In denabije omgeving zijn alle voorzieningen aanwezig. De wijk is ruim van opzet metveel groenvoorzieningen en speelmogelijkheden voor kinderen. Voor de dagelijkselevensbehoeften treft u op korte afstand de Koekoeklaan goedewinkelvoorzieningen aan.

Voor zowel de OV-reiziger als de automobilist is dit complex goed bereikbaar. NS-station Bussem Zuid ligt op fietsafstand en heeft tevens een groot parkeerterrein. Binnen een half uur bent u met de trein in Amsterdam of Utrecht. Met de auto zit u met een paar minuten op de A1.

Bij het complex is de mogelijk te parkeren.

Duurzaamheid

Het complex aan de Anne Franklaan en Elisabethgaarde te Bussum zijn volledig verduurzaamd. Hierdoor komen veel extra voordelen voor dehuurder te liggen:

– In alle woningen is het enkel en dubbel glasvervangen door HR++ glas. Bij HR++ glas is de ruimte tussen de dubbele ruitengevuld met edelgas waardoor er nog minder warmte doorlaat.

– Bij buitengevels van het gebouw is de binnen- enbuitenmuur gevuld met isolatiemateriaal. Hierdoor voelt de buitenmuur van dewoningen aan de kopgevel minder kil aan en straalt minder kou af.

– Het dak en plafonds van de bergingen zijn metbeter isolatiemateriaal geïsoleerd. De bewoners op de eerste verdieping ervarendat de vloer minder koud aanvoelt. De bewoners op de bovenste verdiepingverliezen minder hun warmte.

– Alle woningen zijn voorzien van een automatischventilatiesysteem. Hierdoor ontvangt elke huurder de juiste toevoer van verselucht.

– Op de daken zijn zonnepanelen geplaatst die hetenergieverbruik van de huurders compenseert waardoor uw energielastenmaandelijks lager komen te liggen.

Alle bovenstaande voordelen zorgen ervoor dat hetmaandelijks energieverbruik daalt met gemiddeld €45 tot €65.

Appartement

In het ruime appartement van ruim 75 vierkante meter met 1slaapkamer beschikbaar met een openkeuken.

Naast de bovenstaande verbeteringen zijn alle appartementenvoorzien van een volledig gerenoveerde badkamer, toilet en keuken met luxeinbouwapparatuur. Daarnaast zijn alle houtenkozijnen aan de buitenzijdegeschilderd en opgeknapt.

De servicekosten van de woning bedragen 160 euro permaand. Hiervan zijn 45 euro voor de servicekosten en 115 euro als voorschotvoor de stookkosten. U hoeft voor deze woning dus zelf geen gascontact af tesluiten. De woning beschikt over energielabel A.

Inkomensvoorwaarde

Om in aanmerking te komen voor deze woning dient u tevoldoen aan de volgende inkomenseis:
4 x kale huurprijs = uw minimale bruto maandinkomen waarbij het tweede inkomenvoor 50% meegerekend mag worden.

Wanneer u zelfstandig ondernemer bent dan dient u onderandere ca. 2 jaar te zijn ingeschreven in het register van de Kamer vanKoophandel en wordt er standaard 3 maanden waarborgsom gevraagd.

De huurtermijn is minimaal 12 maanden.

– English – 

Complex

At a favourable location in the district Oostereng on the southeast side of the municipality of Bussum, this project with various types of flats is situated. The complexes are very nicely situated against the nature reserve Bussumerheide. This is a great place to walk or cycle through the various nature reserves. All amenities are present in the vicinity. The neighbourhood is spacious with lots of greenery and play areas for children. For the daily necessities of life, you will find good shopping facilities at a short distance on the Koekoeklaan.

For both the public transport passenger and the motorist, this complex is easily accessible. NS-station Bussem Zuid is within cycling distance and also has a large car park. The train takes you to Amsterdam or Utrecht in half an hour. By car, you can be on the A1 motorway in a few minutes.

Sustainability

The complex on the Anne Franklaan and the Elisabethgaarde in Bussum are completely sustainable. This provides many additional benefits for the tenants:

– The single and double glazing in all homes has been replaced by HR++ glass. In the case of HR++ glass, the space between the double panes is filled with noble gas, which allows even less heat to pass through.

– In the outer walls of the building, the inner and outer walls are filled with insulation material. As a result, the outer wall of the houses at the end of the building feels less cold and radiates less cold.

– The roof and ceilings of the storerooms are insulated with better insulation material. The residents on the first floor find that the floor feels less cold. The occupants on the top floor lose less heat.

– All homes are equipped with an automatic ventilation system. As a result, each tenant receives the correct supply of fresh air.

– Solar panels have been installed on the roofs to compensate for the tenants’ energy consumption, thus reducing your monthly energy costs.

All the above benefits ensure that monthly energy consumption drops by an average of €45 to €65.

Flat

The spacious one-bedroom flat of over 75 square metres is available with an open-plan kitchen.

In addition to the above improvements, all flats feature a fully renovated bathroom, toilet and kitchen with luxury built-in appliances. In addition, all wooden window frames on the outside have been painted and refurbished.

The service costs of the flat are 160 Euros per month. Of this, 45 euros is for service costs and 115 euros is an advance payment for heating costs. You do not have to take out a gas connection for this property. The flat has energy label A.

Income condition

To be eligible for this house, you must meet the following income requirement:

4 x basic rent = your minimum gross monthly income whereby the second income may be counted for 50%.

If you are an independent entrepreneur, you must have been registered with the Chamber of Commerce for approx. 2 years and a guarantee deposit of 3 months is required.

The rental period is minimum 12 months.

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Beschikbaar
Per direct
Minimale huurperiode
12 maanden
Energielabel
A
Slaapkamers
1
Badkamers
1
Kamers
2
Oppervlakte
76.00 m²
Lift
Servicekosten
€ 160.00 p/m

Gegevens verhuurkantoor

MVGM Verhuurkantoor: Rotterdam
Bahialaan 200
3065 WC Rotterdam
 088 - 432 47 00