Te huur: Dorotheagaarde 29 1403JT Bussum

Huurprijs €1.115/Maand Bezichtiging aanvragen

Beschrijving

Complex

Op gunstige locatiegelegen in de wijk Oostereng aan de zuidoostzijde van de Gemeente Bussumgelegen dit project met diverse typen appartementen. De complexen zijn uiterstfraai gesitueerd tegen het natuurgebied de Bussumerheide. Hier is het heerlijkwandelen of maakt u fietstochten over de verschillende natuurgebieden. In denabije omgeving zijn alle voorzieningen aanwezig. De wijk is ruim van opzet metveel groenvoorzieningen en speelmogelijkheden voor kinderen. Voor de dagelijkselevensbehoeften treft u op korte afstand de Koekoeklaan goedewinkelvoorzieningen aan.

Voor zowel de OV-reiziger als de automobilist is ditcomplex goed bereikbaar. NS-station Bussem Zuid ligt op fietsafstand en heefttevens een groot parkeerterrein. Binnen een half uur bent u met de trein inAmsterdam of Utrecht. Met de auto zit u met een paar minuten op de A1.

Bij het complex is een mogelijk tot parkeren.

Duurzaamheid

Het complex aan de Anne Franklaan en Elisabethgaarde teBussum zijn volledig verduurzaamd. Hierdoor komen veel extra voordelen voor dehuurder te liggen:

– In alle woningen is het enkel en dubbel glasvervangen door HR++ glas. Bij HR++ glas is de ruimte tussen de dubbele ruitengevuld met edelgas waardoor er nog minder warmte doorlaat.

– Bij buitengevels van het gebouw is de binnen- enbuitenmuur gevuld met isolatiemateriaal. Hierdoor voelt de buitenmuur van dewoningen aan de kopgevel minder kil aan en straalt minder kou af.

– Het dak en plafonds van de bergingen zijn metbeter isolatiemateriaal geïsoleerd. De bewoners op de eerste verdieping ervarendat de vloer minder koud aanvoelt. De bewoners op de bovenste verdiepingverliezen minder hun warmte.

– Alle woningen zijn voorzien van een automatischventilatiesysteem. Hierdoor ontvangt elke huurder de juiste toevoer van verselucht.

– Op de daken zijn zonnepanelen geplaatst die hetenergieverbruik van de huurders compenseert waardoor uw energielastenmaandelijks lager komen te liggen.

Alle bovenstaande voordelen zorgen ervoor dat hetmaandelijks energieverbruik daalt met gemiddeld 

Appartement

In het ruime appartement van ruim … vierkante meter met … slaapkamer beschikbaarmet een openkeuken.

Naast de bovenstaande verbeteringen zijn alleappartementen voorzien van een volledig gerenoveerde badkamer, toilet en keukenmet luxe inbouwapparatuur. Daarnaast zijn alle houtenkozijnen aan debuitenzijde geschilderd en opgeknapt.

De servicekosten van de woning bedragen … euro per maand. Hiervanzijn … euro voor deservicekosten en …euro als voorschot voor de stookkosten. U hoeft voor deze woning dus zelf geengascontact af te sluiten. De woning beschikt over energielabel A.

Inkomensvoorwaarde

Om in aanmerking te komen voor deze woning dient u tevoldoen aan de volgende inkomenseis:
4 x kale huurprijs = uw minimale bruto maandinkomen waarbij het tweede inkomenvoor 50% meegerekend mag worden.

Wanneer u zelfstandig ondernemer bent dan dient u onderandere ca. 2 jaar te zijn ingeschreven in het register van de Kamer vanKoophandel en wordt er standaard 3 maanden waarborgsom gevraagd.

De huurtermijn is minimaal 12 maanden.

Let op, foto’s zijn ter indicatie

Energielabel: A

– English –

Complex

At afavourable location in the district Oostereng on the southeast side of themunicipality of Bussum, this project with various types of flats is situated.The complexes are very nicely situated against the nature reserveBussumerheide. This is a great place to walk or cycle through the variousnature reserves. All amenities are present in the vicinity. The neighbourhoodis spacious with lots of greenery and play areas for children. For the dailynecessities of life, you will find good shopping facilities at a short distanceon the Koekoeklaan.

For boththe public transport passenger and the motorist, this complex is easilyaccessible. NS-station Bussem Zuid is within cycling distance and also has alarge car park. The train takes you to Amsterdam or Utrecht in half an hour. Bycar, you can be on the A1 motorway in a few minutes.

Sustainability

The complexon the Anne Franklaan and the Elisabethgaarde in Bussum are completelysustainable. This provides many additional benefits for the tenants:

– Thesingle and double glazing in all homes has been replaced by HR++ glass. In thecase of HR++ glass, the space between the double panes is filled with noblegas, which allows even less heat to pass through.

– In theouter walls of the building, the inner and outer walls are filled withinsulation material. As a result, the outer wall of the houses at the end ofthe building feels less cold and radiates less cold.

– The roofand ceilings of the storerooms are insulated with better insulation material.The residents on the first floor find that the floor feels less cold. Theoccupants on the top floor lose less heat.

– All homesare equipped with an automatic ventilation system. As a result, each tenantreceives the correct supply of fresh air.

– Solarpanels have been installed on the roofs to compensate for the tenants’ energyconsumption, thus reducing your monthly energy costs.

All theabove benefits ensure that monthly energy consumption drops by an average of€45 to €65.

Flat

Thespacious one-bedroom flat of over … square metres is available with an open-plan kitchen.

In additionto the above improvements, all flats feature a fully renovated bathroom, toiletand kitchen with luxury built-in appliances. In addition, all wooden windowframes on the outside have been painted and refurbished.

The servicecosts of the flat are …Euros per month. Of this, …euros is for service costs and … euros is an advance payment for heating costs. You do not haveto take out a gas connection for this property. The flat has energy label A.

Income condition

To beeligible for this house, you must meet the following income requirement:

4 x basicrent = your minimum gross monthly income whereby the second income may becounted for 50%.

If you arean independent entrepreneur, you must have been registered with the Chamber ofCommerce for approx. 2 years and a guarantee deposit of 3 months is required.

The rentalperiod is minimum 12 months.

Kenmerken

Status
Onder Optie
Beschikbaar
Per direct
Minimale huurperiode
12 maanden
Energielabel
A
Slaapkamers
2
Badkamers
1
Kamers
3
Oppervlakte
1969.00 m²
Servicekosten
€ 180.00 p/m

Gegevens verhuurkantoor

MVGM Verhuurkantoor: Rotterdam
Bahialaan 200
3065 WC Rotterdam
 088 - 432 47 00