Wilt u weten hoe u veilig een kopie van uw legitimatiebewijs kunt maken?

4432_WBP-foto.jpg

Wet Bescherming Persoonsbescherming is vanaf 6 juli 2000 van kracht, de laatste tijd is er nogal wat te doen om deze wet. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat wat er wel en niet mag met uw gegevens. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in uw gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of een organisatie zich aan de wet houdt.

Het kan voorkomen dat persoonsgegevens gestolen worden. Bijvoorbeeld door een aanval van hackers op het netwerk. Ook kunnen gegevens op straat komen te liggen door een menselijke of technische fout. In zulke gevallen is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk bekend wordt. Per 1 januari 2016 is de Wbp uitgebreid met de meldplicht datalekken. Heeft een bedrijf of overheidsorganisatie een ernstig datalek? Dan moeten zij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldloket datalekken.

Wilt u weten hoe u veilig een kopie van uw legitimatiebewijs kunt maken? Bekijk dan de instructiefilm met korte uitleg via de website van de Rijksoverheid.