Wanneer MVGM een specifieke woning voor u gereserveerd heeft

Standaard documenten

 • Een duidelijk leesbare kleurenkopie van een geldige identiteitskaart of paspoort (voor- & achterzijde) conform richtlijnen van de Rijksoverheid;
 • Uittreksel Basisregistratie Personen met Adreshistorie (verkrijgbaar bij de gemeente waar u staat ingeschreven, niet ouder dan 1 maand);
 • Kopie bankpas, voor de automatische incasso machtiging;
 • Verhuurdersverklaring of hypotheekhoudersverklaring van uw huidige woning. Zie voorbeeld verklaring.

Indien u een koopwoning bezit:

 • Laatste jaaropgave van uw hypotheekverstrekker;
 • De pagina’s van de koopovereenkomst waarop de verkoopprijs, de leverdatum, de passeerdatum en de ontbindende voorwaarden staan (verkoop eigen woning);
 • Hypotheekhoudersverklaring (verkrijgbaar bij uw hypotheekverstrekker);
 • Echtscheidingsconvenant (indien u gescheiden bent, i.v.m. extra inkomsten of uitgaven).

U bent in loondienst

 • Werkgeversverklaring die niet ouder is dan 3 maanden. Zie voorbeeld;
 • Kopie bankafschrift waarop uw laatste 3 salarisstortingen zijn gestort en uw eventuele toekomstige huur wordt afgeschreven;
 • Overzicht van Mijn UWV

U bent zelfstandig ondernemer

Houdt rekening met een verplichte waarborgsom

 • Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel die niet ouder is dan 1 maand;
 • Accountantsrapporten van de afgelopen twee jaar getekend door uw accountant of boekhouder;
 • Kopie laatste aanslag inkomsten-/vennootschapsbelasting;
 • Kopie bankafschrift zakelijke rekening die niet ouder is dan 1 maand;
 • Kopie bankpas zakelijke rekening.

U bent uitkerings-/pensioengerechtigde

 • Kopie laatste jaaropgaven (AOW/pensioen);
 • Kopie bankafschrift laatste 3 stortingen;
 • Kopie bankpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift.

Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming willen wij u verzoeken uw BSN-nummer door te halen op uw persoonlijke documenten.

Om u zo spoedig mogelijk een terugkoppeling te geven over de aangeleverde documenten, verzoeken wij u om deze bij voorkeur te uploaden op uw persoonlijke pagina. Na ontvangst van bovenstaande documenten zullen wij een kredietwaardigheidstoets uitvoeren.