Te huur: Swingmastate 14

8925LD Leeuwarden (Eengezinswoning)

€ 1.080,- /mnd

Te huur: Swingmastate 14

8925LD Leeuwarden (Eengezinswoning)

€ 1.080,- /mnd

Omschrijving

LEEUWARDEN - COMPACTE MODERNE STAD MET RIJKE HISTORIE Het knooppunt Leeuwarden bezit al eeuwentang de positie van eerste van de ell Friese steden. Met ruim 85,000 inwoners is het de grootste bevolkingskerninFriesland. De Stad biedt ean ruim 43,000 mensen werk (dat is 26% van de totale Friese werkgelegenheid). Na het lager onderwis is een rume keus sanwezig voor vervolg opleidingenwaaronder MAVO, HAVO, Atheneum, Gymnasium, LTS,MTS,HTS, lagere-, middeibare en hogerelandbouwschool, en diverse andere HBO-richtingen te volgen aan de Christelijke Hogsschool middelbaar tot universitair niveau (Open Universitit). noord-nederiand of de Noordelike HogeschoolLeeuwarden. Tairike volwassenen volgen avondstudies van Op het gebled van wonen, sporten, recretren, medische en maatschappelike voorzieningen heeli Leeuwarden haar inwoners het nodige te bieden. Een compacte, moderne stad met een waardevol historisch karakter, zou een korte typering van het hedendaagse Leewarden kunnen zin. Goede verbindingen met de rest van het land zin ook voorwaarden voor de verdere ontwikkoling van con stad. Leeuwarden haait - gelukkig - zelden filemeldingen's ochtends vroeg op de Hiversumse radiozenders Alle plaatsen in Friesland zin met de auto of met de streekbussen zonder al te grote problemen te bereiken. dankzij het goede wegennet in onze provincie. Ook de rest van het land ligt dichtbi. Vanuit Leeuwarden ber je binnen anderhalf uur via de A-7 over de Alsiutdik in de Randstad. In de directo toekomat is de verdubbeling van rijksweg 32 - voor het grootste deel al vierbeans - via Zwollo to verwachten. "Door de polder*, zoals het in Leeuwarden heet, is Almere en wat daar achter ligt anel te bereiken via Rijsweg 50. Om in ieder geval de opstoppingen in de randstad to vermijden, kan men natulijk ook in Leeuwarden op de Intercity-trein stappen. De auto kan op het Parker en Reis-terrein aan de zuldkant van het NS-station. Handig voor buitenland-gangers is het te weten dat de Schiphollin op het Leeuwarder station klaar staat. Winkelen in Leewarden biedt alles wat u van een hootdstad mag verwachten, u zult dat ongetwifeld snel zelf ontdekken. Op de donderdagse koopavond zin Nieuwestad en Wirdumerdijk gesloten voor autoverkeer. Zo ontstaat dan een grote winkel-wandelroute. Dezel!de regeling geldt ook op zaterdag. Op vridag is het extra druk in de stad. Het is dan tijd voor de grote warenmark! op het Wilhelminaploin. We hebben het nietuitgebreid gehad over alle zeven grote en kleinere musea waaronder het Verzetsmuseum en Fries Natuurmuseum met overdekte theetuin, over de fraaie parken als Rengerspark en Prinsentuin, bekend om hettraale zomerterras en de pop-en andere concerten, het culturele aanbod in de schouwburg De Harmonie, het recreatiegebied de Groene Ster, met zin exclusieve Otterstation, even ten costen van de stad, het pavilioen aan het meertje De Grote Wielen, de vele kunstgalerijen in onze stad, de kinderboerderi], het calé in de middeleeuse gewelven van de Kanselaril het zeer oudo Oranje Bierhuis of de hypermoderne disco's het pannokoekschip of de luxe restaurants, te veel om op te noemen. Leeuwarden is een stad waar lets te ontdekken vait. WONEN IN LEEUWARDEN/CAMMINGHABUREN Deze grote wijk wordt echter gekenmerkt door de royale sanieg met opallend veel groen en waterpartien Juist het gedeelte waar deze 2 onder 1 kappers met garage worden geboud, kenmerit zich door cen rime opzet, ligging nablj water en het Station Camminghaburen. Rondom koopwoningen, terwill de verbinding naar het stadscentrum goed is, er een winkelcentrum en lagere school op korte afstand aarwezig zin. Di fraale woonoord grenst dicht aan het recreatiegebied "De Groene Ster", waar nog veel meer water en groen te vinden is evenals een complet recreatie plassengebied. CENTRAAL BEHEER BOUWT U kent natuurlik allen de slogan "Even Apeldoorn bellen" van Centreal Beheer. Maar verzekeren is niet do enige activiteit van Central Beheer. Het is Centraal Beheer Vastgoed Beleggingen die opracht gal voor de bouw van deze woningen. De solide organisatie van het concern zal toekomstige huurders een veilg gevoel geven.

LUXE EENGEZINSWONINGEN IN PLAN "CAMMINGHABUREN" TE LEEUWARDEN Afwerking en voorzieningen: • Algemeen - Het gevelmetselwerk is opgetrokken uit 2 kleuren baksteen (waalformaat) geel en roodkleurig. Het binnenspouwblad uit beton. • Het dak is gedekt met herfstkleurige dakpannen. De buitenkozlinen en deuren zljn van meranti vervaardig, - De binnendeuren zin vitgevoerd ais fabrieksmatig gelakte opdekdeuren, gemonteerd in fabrieksmatig witgelakte stalen kozinen. • Uitgezonderd de badkamer, toilet en garage zijn alle ruim-ten voorzien van een cementdekvloer. • De plafonds zijn met spuitwerk afgewerkt, m.u.v, de gara• ges en de zolder. Tollet De vloer is betegeld met viertegels. - De wanden zin betegeld met geglazuurde wandtegels - Het sanitair, kleur wit, bestaat uit een toilet - met laaghangend reservoir met spaarknop -en een fontein met koudwaterkraan, met ronde spiegel. * Ventilatie Keuken, toilet en badkamer worden permanent mechanisch geventileerd. Deze ventilatie is d.m.v, een 3 standenscha-kelaar in de keuken bedienbaar, eventueel kan de bewo-ner een motorloze wasemkap, op een tweede afzuigventiel aansluiten. De wandgedeelten in keuken, badkamer en toilet, zin boven het tegelwerk afgewerkt met spuitwerk. - De woningscheidende wanden bestaan uit een ankerloze spouwmuur van beton. De vensterbanken zijn vervaardig uit kunststenen platen met marmerstruktuur. De woningen zijn behangen m.u.v. de garage, de zolder en de wanden welke van tegel- of spuitwerk voorzien zin. • Er is extra aandacht besteed aan inbraakpreventieve maat- CV/Warm water Eike woning wordt verwarmd d.m.v. een energiezulnige indi-viduele gasgestookte cv.-installatie met gecombineerde warmwatervoorziening, merk Vaillant. • De ruimtetemperatur is regelbaar via een kamerthermostaat in de woonkamer. - Er zin warmwatertappunten bij het bad, de vaste wastafel in de badkamer en de keuken. regelen. De wandkontakidozen en lichtschakelaars zin ultgevoerd als inbouw (m.u.v, de garage / berging). • Isolatie • De woningen zijn hoogwaardig geisoleerd en voldoen daar- mee rumschoots aan de geldende isolatienormen. • De begane grondvicer bestaat uit een geisoleerde system-vloer. Het dak bestaat uit gelsoleerde dakplaten, De spou in de buitengevels is geisoleerd met glaswol. • De woning is voorzien van dubbele beglazing, behoudens de garage / bergingsdeur. • Wasmachine-opstelling Een vaste wasmachine aansluiting bevindt zich in de bad kamer. - Op zolder zijn leidingen voorbereid (water en riolering) als-mede een loze electraleiding. • Keuken - In de keuken is een Bruynzeelkeuken (type Prestige) aange-bracht met RVS aanrechtblad met wafelmotiet en 1 RVS spoelbak met bovenkasties, • Plaatsing van een vaatwasmachine is mogelijk na verwijde-ring van een onderkastie. In het naastgelegen kastje zin hiervoor afgedopte aansluitpunten voor water en riolering aangebracht alsmede een loze elektraleiding. • De woningen zin ultgevoerd met een z.g.n. "half open" keuken. • Het wandgedeelte boven het aanrecht en ter plaatse van de kookplaats is betegeld met geglazuurde wandtegeis. - Naast de keukenbuitendeur bevindt zich in de buitengevel een koudwaterkraan. Badkamer • De vioer is betegeld met vloertegels, de wanden rondom betegeld met geglazuurde wandtegels van vloer tot een hoogte van 180 cm en t.p.v. het bad tot 210 cm. - Het sanitair, kleur wit, bestaat uit een vaste wastafel met spiegel en planchet, een ligbad en een tweede toilet. • PTT/CAI - In elke woning is een PTT- en een Central Antenne aansluit-punt in de meterkast aangebracht, vanwaar, voor wat betreft de PIT-aansluiting, een bedrade leiding loopt naar de woon-kamer. Er zijn loze leidingen aangebracht van de meterkast naar de aansluitpunten in de hoofdslaapkamer. * Garage/Berging, • Alle woningen zin voorzien van een garage / berging en uit-gevoerd met een wandkontaktdoos met randaarde en licht-puntaansiuiting. Bestrating Aan de achterzijde van de waningen wordt een terras aange-leg van een gladde betontegel. De oprit near de garage vanat erfgrens wordt bestraat met een uitgewassen grindtegal en bij de voordeur verbreed. • Huurprijzen Voor de huurprizen verwijzen wij naar bijgaand overzicht. • Leveringen en diensten - Nast de in de bijlage vermelde huurprizen wordt een bedrag in rekening gebracht voor een santal vanwege de verhuurder te verrichten leveringen en diensten bestaande uit: service-abonnementen voor onderhoud van c.v./warmwaterinstallatie en de mechanische ventilatie, het schoonmaken van de goten, glasverzekering, alsmede de administratiekosten daarover. • Huurovereenkomst - De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van. 1 jaar met stilzwligende verlenging van maand tot maand. • Bijkomende kosten - Bij het aangaan van de huurovereenkomst wordt door de verhuurder een eenmalig bedrag voor administratiekosten en naamplaatje in rekening gebracht. WIJZIGINGEN TIJDENS DE BOUW VOORBEHOUDEN

Let op! De foto's zijn ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebruik van deze site is onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen zoals genoemd in de disclaimer.

Kenmerken

Huurprijs € 1.080,- /mnd
Servicekosten € 0,- /mnd
Waarborg Vast inkomen: € 1.080,- / Zelfstandig ondernemers: € 2.160,-
(Let op: dit is een indicatie, afwijkende eisen kunnen voorkomen.)
Woonoppervlakte 119 m2
Energielabel A
Status Te huur
Beschikbaar vanaf 16 september 2024
Complex 0586 Camminghaburen - Leeuwarden (meer informatie over het complex)

Plattegronden

Locatie

Verhuurkantoor

MVGM Rotterdam
Coolsingel 120
3012AG Rotterdam
+31 88 43 24 700